กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี


6 มิ.ย. 2565


กองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

รองอธิการบดี มรภ.ยะลา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เมื่อเวลาประมาณ 07.00 น. (3 มิ.ย. 65) ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 45 รูป ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธาน ในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประธานสงฆ์ให้ศีล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาพระปริตร ประธานในพิธีถวาย ผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมและกรวดน้ำ จากนั้นประธานนำผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โดยมีพระสงฆ์และสามเณรบิณฑบาต จำนวน 45 รูป

อ่าน 266 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link