กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา มีการพบปะหารือบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาในรูปแบบออนไลน์


3 มี.ค. 2565


กองพัฒนานักศึกษา มีการพบปะหารือบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 2 มี.ค. 2565 เวลา 20.00 น. กองพัฒนานักศึกษา มีการพบปะหารือบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ นำโดยมีผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผศ.ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เพื่อปรึกษาหารือติดตามอาการให้กำลังใจบุคลากรที่มีอาการป่วย ให้ข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพ และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานการณ์โควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดยะลาต่อไป

อ่าน 294 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link