กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรม เวทีประชันวิสัยทัศน์ ตามโครงการพัฒนานักศึกษา(ส่งเสริมประชาธิปไตย) สำหรับพรรคนักศึกษา ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา


21 ก.พ. 2565


กิจกรรม เวทีประชันวิสัยทัศน์ ตามโครงการพัฒนานักศึกษา(ส่งเสริมประชาธิปไตย) สำหรับพรรคนักศึกษา ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.30 น. ณ หัองประชุมเซอรา กองพัฒนานักศึกษา โดยสภานักศึกษา จัดกิจกรรม “เวทีประชันวิสัยทัศน์” ตามโครงการพัฒนานักศึกษา (ส่งเสริมประชาธิปไตย) สำหรับพรรคนักศึกษา ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้พรรคนักศึกษา และว่าที่ผู้สมัครผู้นำนักศึกษา ได้แสดงวิสัยทัศน์ และนโยบายในการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา ในปีการศึกษา 2565
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งให้โอวาทแก่พรรคนักศึกษา ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตลอดจนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

อ่าน 261 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link