กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริง


8 พ.ย. 2564


คณะกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริง

วันที่ 8 พ.ย. 64 กองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีต้อนรับ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับ นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองประธานกรรมการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE นางสาวสุรพันธ์ ปราบกรี ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564 เดินทางลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และอาจารย์พุมพนิต คงแสง อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ่าน 267 ครั้งย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link