กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ทุนฯ


22 มิ.ย. 2564


กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ทุนฯ

วันที่ 22 มิ.ย. 64 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ทุนเงินอุดหนุนนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผศ.ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ของนักศึกษาที่มีความประสงค์ของรับทุนดังกล่าว โดยจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป

อ่าน 277 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link