กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักงานอธิการบดี มรย. ร่วมประชุมมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด โควิด-19 เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระดับหน่วยงาน และกระทรวงฯ


21 เม.ย. 2564


สำนักงานอธิการบดี มรย. ร่วมประชุมมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด โควิด-19 เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระดับหน่วยงาน และกระทรวงฯ

วันนี้ (21 เม.ย.64) เวลา 10.00 น. ที่ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประธานการประชุมเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หน่วยปฐมพยาบาล งานสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในระดับหน่วยงาน และประสานงานกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำกับติดตาม และเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว รวมถึงเป็นศูนย์แจ้งเหตุ พร้อมทั้งเผยแพร่ สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนและถูกต้อง โดยมีบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ และ งานสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

อ่าน 262 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link