กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมนอกรอบคณะกรรมการจัดงานวันราชภัฏ ประจำปี 2564


3 ก.พ. 2564


กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมนอกรอบคณะกรรมการจัดงานวันราชภัฏ ประจำปี 2564

วันที่ 27 ม.ค. 64 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมหารือนอกรอบคณะกรรมการจัดงานวันราชภัฏ ประจำปี 2564 โดยมีอาจารย์ดร.ภูริชาติ พรหมเต็ม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานวันราชภัฏ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร student union

อ่าน 265 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link