กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


17 พ.ย. 2563


กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 17 พ.ย. 2563 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา

อ่าน 264 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link