กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของผู


17 พ.ย. 2563


ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของผู

วันนี้ (10 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.) นายมะสุกรี ตายะกาเร็ง และนายสุวัจน์ หมั่นทวี นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา เขต 2 (กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า) ดำเนินการตรวจเยี่ยม ติดตามนักเรียนทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 ของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนและแก้ปัญหาด้านการเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน โดยมี อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนางสาวจีราพร จินดาดวง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานแนะแนวต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคาร Student Union มีนักศึกษาเข้ารับการตรวจเยี่ยม จำนวน 2 คน คือ นางสาวนูรีดา แอเสาะหะมะ สาขาวิชาการจัดการการค้าสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 2 และ นางสาวปาตีเมาะ เซ็งซา สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ

อ่าน 290 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link