กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานแนะแนวและอาชีพ และบุคลากร เข้าร่วมก


17 พ.ย. 2563


หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานแนะแนวและอาชีพ และบุคลากร เข้าร่วมก

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารมหาวชิราลงกรณ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานแนะแนวและอาชีพ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อบรมออนไลน์) จัดโดยกองบริการการศึกษา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แจงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ข้อปฏิบัติ และการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยในส่วนของกองพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านเว็ปไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

อ่าน 261 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link