กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา ประชุมถ่ายทอดแผนการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนานักศึกษา


17 พ.ย. 2563


กองพัฒนานักศึกษา ประชุมถ่ายทอดแผนการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนานักศึกษา

26 พฤษภาคม 2563 ประชุมถ่ายทอดแผนการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ เป็นประธานในการประชุม

อ่าน 262 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link