กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรม​ยกย่อง​ พระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี


8 ก.พ. 2563


กิจกรรม​ยกย่อง​ พระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาพุทธเข้าร่วมกิจกรรมยกย่อง "พระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี"ที่จัดโดยศูยน์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับพุทธสมาคม 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เพื่อสืบสานต่อยอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงต่อไป

อ่าน 266 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link