กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในวันราชภั


24 ม.ค. 2563


ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในวันราชภั

วันที่ 23 ม.ค. 63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในวันราชภัฏ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการจากส่วนราชการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีประเภทรางวัลเพชรราชภัฏ รางวัลบุคลากร ประเภทบุคลากรสายวิชาการ รางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน รางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา สาขาผู้นำดีเด่น , สาขานักกิจกรรมดีเด่น , สาขาบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะดีเด่น , สาขาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยดีเด่น (ประเภททีม) , (ประเภทเดี่ยว) , สาขาผู้มีผลการเรียนดีเด่น , สาขากีฬาและนันทนาการดีเด่น และรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทศิษย์เก่า

อ่าน 262 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link