กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมหัวหน้างาน ครั้งที่ 1/2562


21 มิ.ย. 2562


กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมหัวหน้างาน ครั้งที่ 1/2562

             วันที่ 21 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมหัวหน้างาน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา ผู้แทนหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา และผู้แทนหัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา student union

อ่าน 278 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link