กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อหารือตัวชี้วัด KPI ของบุคลากรกอง


22 ต.ค. 2561


กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อหารือตัวชี้วัด KPI ของบุคลากรกอง

              วันที่ 22 ต.ค. 2561 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อหารือตัวชี้วัด KPI ของบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม หัวหน้างาน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคาร student union

อ่าน 272 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link