กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานสวัสดิการนักศึกษา จัดประชุม ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกร


30 พ.ค. 2561


งานสวัสดิการนักศึกษา จัดประชุม ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกร

           วันที่ 30 พ.ค. 2561 งานสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุม ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดังกล่าว ณ ห้องผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

อ่าน 285 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link