กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2561


21 มี.ค. 2561


กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2561

               วันที่ 21 มี.ค. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือน  ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ  วรรณอาลี  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน และบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เพื่อติดตามการดำเนินงานของแต่ละงาน และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการต่อไป

อ่าน 261 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link