กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมบัณฑิตพ


14 มี.ค. 2561


กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมบัณฑิตพ

               14 มีนาคม 2561 ประชุมบุคลากรกองพัฒนาเพื่อมอบหมายหน้าที่ในการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมบัณฑิตพบผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ่าน 269 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link