กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น


20 ก.พ. 2561


กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

           วันที่ 20 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ  วรรณอาลี  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากร และนักศึกษา โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา มาช่วยในการอบรมนักศึกษาในครั้งนี้

อ่าน 283 ครั้งย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link