กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2561


8 ก.พ. 2561


กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2561

                วันที่ 8 ก.พ. 61 ณ ห้องผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ  วรรณอาลี  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างาน และบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการต่างๆ และติดตามการดำเนินงานของแต่ละงาน

อ่าน 260 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link