กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมเตรียมมหกรรมกีฬาระหว่างคณะ จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9


3 ก.พ. 2561


ประชุมเตรียมมหกรรมกีฬาระหว่างคณะ จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9

             วันที่ 3 ก.พ. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเตรียมมหกรรมกีฬาระหว่างคณะ จันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ  วรรณอาลี  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองฝ่ายกิจการนักศึกษาและตัวแทนจากสี่คณะ และผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ่าน 262 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link