กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมพิจารณาคัดเลือกรางวัลวันราชภัฏ 61


19 ม.ค. 2561


กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมพิจารณาคัดเลือกรางวัลวันราชภัฏ 61

                 วันที่ 19 ม.ค. 61 ณ ห้องประชุมลาดา อาคาร20 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมเพื่อเตรียมพิจารณาคัดเลือกรางวัลวันราชภัฏ 61 โดยได้รับเกียรติจากรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี เป็นประธาน พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงาน 7 ส่วนราชการ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันราชภัฏ 61

อ่าน 253 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link