กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา ศึกษาดูงาน ณ มอ. วิทยาเขตปัตตานี และมนร.


17 ม.ค. 2561


กองพัฒนานักศึกษา ศึกษาดูงาน ณ มอ. วิทยาเขตปัตตานี และมนร.

          วันที่ 16 ม.ค. 2561 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำโดยรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองคณะบดีทั้ง 4 คณะ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

อ่าน 289 ครั้งย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link