กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา จัดคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเพื่อเสนอรับรางวัลพระราชทาน


10 ม.ค. 2561


กองพัฒนานักศึกษา จัดคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเพื่อเสนอรับรางวัลพระราชทาน

          วันที่ 10 ม.ค. 2561 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคาร student union กองพัฒนานักศึกษา จัดคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเพื่อเสนอรับรางวัลพระราชทาน โดยมีรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน

อ่าน 257 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link