กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  Calendar : ปฏิทินกิจกรรม


แสดงทั้งหมด

  News : ประชาสัมพันธ์


15 ก.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ และส่งตัวแทนการประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์ฯ ZHONGQING CUP ประจำปี 2564
2 ก.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ บทกลอนฯ ภายใต้หัวข้อ รักของแม่
13 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกเข้ารับรางวัลสุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปีฯ ประจำปี 2564
13 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "หลังรักยะลา บันทึกภาพการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม"
31 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ช่องทางสำหรับติดต่อประสานงานสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด covid-19
31 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ มาตราช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด covid-19
17 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม
ข่าวทั้งหมด

  Video


อธิการบดีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

มหกรรมกิจกรรมและวัฒนธรรม

องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหกรรมกิจกรรมและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแสดงความสามารถ และความถนัดของตนเอง พัฒนาทักษะความรู้ด้านวิชาการ และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย

มรย.จิตอาสา จิตอาสาพระราชทานและนักศึกษา มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

เปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมุ่งปลูกจิตสำนึกด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษา

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมวันราชภัฏ ประจำปี 2562

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานนาม ราชภัฏ ให้แก่ชาววิทยาลัยครู

ปฐมนิเทศผู้กู้รายเก่า มรย.ประจำปีการศึกษา 2561

การปฐมนิเทศผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2561

ตัวอย่างหลักฐานใบสมัครขอกู้ยืมเงิน กยศ.

อธิบายเกี่ยวกับการเตรียมหลักฐานเพื่อความพร้อมในการยืมเงินกยศ.ผ่านทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน กยศ.

อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่านครั้งแรกสำหรับผู้กู้ที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานระบบกยศ.จากส่วนกลาง

  ตารางการใช้งาน


ตารางการใช้สนามกีฬาโรงยิม

โหลด แบบฟอร์มขอใช้สถานที่

ตารางการใช้ลานกิจกรรมชั้น 1

ประเมินระบบสารสนเทศกองพัฒนานักศึกษา

  Banner : แบนเนอร์


  Link