ระบบรายงานตัวบัญฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ข้อมูลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Placeholderข้อที่ 1.ตรวจสอบรายชื่อ
รายชื่อบัณฑิต

สำหรับบัณฑิตที่เข้าพระทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2565

คลิกตรวจสอบ
Placeholderข้อที่ 2.บันทึกข้อมูลส่วนตัว
บันทึกข้อมูลส่วนตัวบัณฑิต

กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวเพื่อเตรียมสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

คลิกกรอกข้อมูล
Placeholderข้อที่ 3.อัพโหลดรูปถ่าย
อัพโหลดรูปถ่าย

รูปถ่ายบัณฑิตใส่ชุดครุย สำหรับทำบัตรประจำตัวเข้าในหอประชุมมรภ.สุราษฏ์ธานี

อัพโหลดรูปภาพ
Placeholderข้อที่ 4.พิมพ์เอกสารรายงานตัว
พิมพ์เอกสารรายงานตัว

ต้องดำเนินการทุกขั้นตอน เพื่อพิมพ์เอกสารสำหรับวันรายงานที่มหาวิทยาลัยฯ พร้อมรับชุดครุย

คลิกพิมพ์เอกสาร